строгост

строгост
същ. - суровост, грубост, студенина, неотстъпчивост, взискателност
същ. - пуританство
същ. - сериозност, важност, тържественост, внушителност, тежест, улегналост
същ. - жестокост, безмилостност, нечувствителност
същ. - непреклонност, неприветливост
същ. - твърдост, неизменяемост

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Дракон — (грч. Drakon) атински законодавец од 7. век пр. н. е. чии закони не можеле да се одржат поради претераната строгост ( пишувани со крв ) …   Macedonian dictionary

  • валдезери — мн. реформаторска секта што ја основал Пјер Валдес во Лион во 1176 година проповедал е библиска строгост, апостолска сиромаштија, ги отфрлале заклетвата, воената служба и католичкото учење за чистилиштето подоцна од нивните редови произлегле… …   Macedonian dictionary

  • дисциплинира — (лат disciplina) 1. навикне/навикнува на стега, на ред 2. држи во стега, во строгост …   Macedonian dictionary

  • дракон — (грч. Drakon) атински законодавец од 7. век пр. н. е. чии закони не можеле да се одржат поради претераната строгост ( пишувани со крв ) …   Macedonian dictionary

  • методизам — (грч. methodos) строгост утврден начин на проучување и изведување на настава особено: учење и начин на живеење на методистите …   Macedonian dictionary

  • монтанизам — христијанска секта од почетокот на нашата ера ја основал Монтан од Фригија проповедала врвна морална строгост и воздржување од телесните задоволства не ја признавала хиерархијата поради што била осудена од официјалната црква …   Macedonian dictionary

  • морализам — (лат. moralis) инсистирање на морално совршенство, проповедање на строг морал претерана морална строгост …   Macedonian dictionary

  • пуризам — (лат. purus чист) 1. претераност во стремежот за чистота и строгост на моралот 2. стремеж за чистење најазикот од туѓите елементи или од зборови и изрази од сопствениот јазик што се однесуваат на разговорниот говор или се употребуваат во… …   Macedonian dictionary

  • пуританизам — (лат. puritanus) 1. претерана строгост во поглед на моралот 2. англиска протестантска секта што настанала во 16. век и си поставила задача да ја исчисти англиканската вероисповед од остатоците на католицизмот и да ја одржува црквата во евангелска …   Macedonian dictionary

  • ригор — (лат. rigor) 1. вкочанетост од студ 2. студ, мраз 3. строгост, неумоливост 4. вкочанетост, крутост …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”